Da Tunø er en bilfri ø, er vi afhængige af forskellige

transportformer på øen, og 
 
TUNØFÆRGEN  klarer transport  ad vandvejen til  HOV .  

 
 

 

  ”  TUNØ SKAL BEVARES SOM EN BILFRI Ø  ”

 


Det er Tunø og Odder kommunes ønske, at Tunø er en bilfri ø. 
Dette er tidligere blevet vedtaget på et møde i Tunø beboerforening.

På Tunø vil vi helst undgå bilkørsel, men vi har undertiden brug for at bl.a. håndværkere har en bil med, og flyttevognen må også gerne komme til Tunø, ligesom handicappede har mulighed for at blive kørt.

Men - -  En tilladelse til at tage bilen med til Tunø er ikke en tilladelse til at bruge bilen ligesom på fastlandet. Tværtimod er tilladelsen givet på betingelse af, at bilen på øen, udelukkende benyttes til absolut nødvendig kørsel.

 


På fastlandet er man vant til at sætte sig ind i bilen, blot man skal flytte sig nogle få hundrede meter, det er ikke velset på Tunø.
Bilkørsel vil vi gerne have begrænset til det absolut nødvendige.
Indkøbsturen til købmanden eller et smut ud i landskabet i frokostpausen må klares uden bilen.

 


Og husk, at farten bør tilpasses forholdene på en bilfri ø.

Hold hastigheden under 30 km/t