Træffetid

Sygeplejersken ( Anette Bredsdorff )

kan udenfor Ølægens

ugebesøg træffes i

Ølykkecentrets konsultation

efter nærmere aftale  

tlf.  24 86 55 16